En studie ”’What about building 7?’ A social psychological study of online discussion of 9/11 conspiracy theories” av Michael J. Wood och Karen M. Douglas vid ”School of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Kent” visar att konspirationsteorier kring 11 september nu är normen för det normala.

Av 2174 insamlade kommentarer kring 11 september och mordet på John F. Kennedy var 1459 kodade som konspiratoriska och 715 konventionella som höll fast vid de officiella förklaringarna. Normen för det normala är därmed förflyttad till fördel för de som misstror de officiella förklaringarna.

Man fann att konspirationsteoretiker oftare argumenterar mot den konventionella förklaringen och mindre för sin egen. Motsatsen för de som tror på myndigheternas förklaring. Konspirationsteoretiker söker oftare lägga fram förklarande argument än motparten. De uttrycker mer misstro men är samtidigt mer positiva och gör färre negativa referenser om andra teorier.

Konspirationsteoretiker använder inte termen ”konspirationsteori” på sin egen tro då de ser användandet av det ordet som ett sätt att skapa misstro då ordet felaktigt fått en given konnotation som därmed kan användas för att förlöjliga sökandet av fakta och sanning. Försvarare av officiella förklaringar är oftare mer hotfulla i sin ton än konspirationsteoretiker.

Titeln syftar på WTC byggnad 7, den tredje skyskrapan som rasade den dagen. Läs mer om den på ”Re-Think 911” med stöd av ”Architects and Engineers for 9/11 Truth” som arbetar för en ny utredning för vad som hände WTC 7. Organisationen har nu nära 2000 arkitekter och ingenjörer som står bakom kravet. Videon är en TV-annons från en kampanj 2011 med anledning av 10-årsjubileet av tragedin.