Kära Gotlands Kommunledare: Jag är väldigt bekant med detaljerna kring omhändertagandet av Dominic Johansson då jag har varit i kontakt med hans familj sen September 2009 på grund av era handlingar vilka har nekat familjen grundläggande mänskliga rättigheter.

Klicka på läs mer för att läsa hela brevet

Världen tittar allt mer på er lilla ö och bildar sig en väldigt osmickrande uppfattning om hur ni behandlar människor som till synes verkar bete sig en aning utanför normen. Handlingarna utförda av era socialarbetare, möjliggjorda av er kommunledare och sedan rättfärdigade av bisarra domslut i era rättssalar visar hur lite Sverige egentligen beskyddar vuxna och barns rättigheter och värdigheter. Ni borde skämmas för hur ni har behandlat denna familj med ringaktning och yttersta respektlöshet gentemot deras grundläggande mänskliga rättigheter.

När er ambassads attaché (Stig Bergland) skrev till mig om saken hade han fräckheten att citera FN:s Barnkonvention för mig och peka ut att ”barnets röst” skall vara utgångspunkten i fall som dessa. Förväntar ni er på allvar att jag, eller någon annan, tror att ni rådfrågade Dominic huruvida han ville bli traumatiskt separerad från sina föräldrar? Förstår ni skadan ni åsamkat denne lille pojke och hans familj vilket för tankarna oavbrutet till vad Stalin gjorde när han skickade iväg människor till arbetsläger för att de hade avvikande åsikter?

Snälla ni, jag har läst rättens beslut. Säger era socialarbetare och domare att det är O.K. att kidnappa den här pojken och att begränsa hans mammas och pappas besök till en timme var femte vecka?

Detta för att Dominic hade några hål i tänderna, inte var vaccinerad och var hemskolad?

Oerhört monstruöst. Helt enkelt omänskligt. Jag skäms över att erkänna att min farfarsfar (övers: Fråga om det är rätt) Gustav Rosequist och Fannie Linbeck var från Sverige. De emigrerade dock till Ungern, en plats där regeringen i jämförelse med Sveriges inte behandlar folk på detta omänskliga sätt. Ni kan inte rättfärdiga vad ni har gjort genom att säga att ni följde lagen eller försökte skydda Dominic, ert beteende och era handlingar vittnar obönhörligen om att ni inte ens tror era egna ord.

Beteendet er Kommun har uppvisat i detta fall har varit ytterst föraktligt, utan ett spår av medmänsklighet eller sympati. Era sporrade socialarbetare har med dumdristig stolthet fabricerat ”bevis” för att överskyla vad som med rätta borde benämnas som ett övergrepp. Ni har och fortsätter orsaka stor skada mot denna familj genom er kompromisslöshet. Det ligger i Er makt att sätta stopp för denna mardröm och uppvisa att ni faktiskt äger mänsklig natur såsom medlidande och bedömningsförmåga. Mitt förslag är att ni tar tillfället i akt att lösa problemet genom att återbörda Dominic till sin familj med en ursäkt samt låter dem fortsätta med sina liv så att de kan försöka reparera vad ni nästintill irreversibelt slitit isär.

Om ni måhända inte känner till det finns det en Facebookgrupp med över 2000 medlemmar från hela världen som ständigt växer, gruppen kallar sig ”Return Dominic Johansson”. Jag kan försäkra er att denna grupp inte kommer försvinna, den kommer tvärtom växa sig större och allvarligt skämma ut er och ert land. Om ni däremot återbördar Dominic om så även utan en ursäkt kommer denna fråga att dö ut efter ett tag. Det är min rekommendation till er. Uppenbarligen är valet upp till er. Jag hoppas att ni fattar det rätt.

MVH, Michael Donnelly, Esq.

dominicjohansson.blogspot.com

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här