Det sägs att en sanning alltid motarbetas kraftfullt innan den blir erkänd som självklar. Så var det med riskerna med Hormoslyr, med blyad bensin, med rökning, kemikalier mm. Nu vet vi att mobilstrålning orsakar cancer.

Sanningen om mobilstrålningens hälsorisker motarbetas nu kraftfullt av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Skrivelse på skrivelse, pressutspel på pressutspel görs för att skydda den stackars värnlösa trådlösa industrin (Ericsson, Apple, TeliaSonera mm) från skadlig information om hälsoriskerna.

SSM har under de två senaste åren sänt ut TRE meddelanden till kommunerna för att skydda strålningen i skolor och förskolor mot risken för att allt fler ska inse strålningsriskerna för de små barnen och helt i linje med Europarådets rekommendationer skydda barn och lärare från riskerna genom att inte använda trådlös teknik.

Allmänhetens oro är vår oro,

Det skriver Ericsson i sin årsredovisning eller mer exakt:

”Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan emellertid påverka oss negativt genom minskad försäljning eller rättsliga processer”

Läs mer på mobiltelefoni.tv, Sanningen om mobilstrålningens hälsorisker snart erkänd – motarbetas nu kraftfullt