Sekretessbelagd GMO-information förblir hemlig

GMO-studier folkkampanjer

Från och med den 1 januari 2014 kan fler dokument hemligstämplas vid internationella samarbeten, det har riksdagen klubbat igenom. Men vad innebär detta i praktiken?

I propositionen pekar regeringen bl a på ett specifikt fall där lagändringen hade gjort skillnad. Exemplet beskriver när Peter Einarsson, företrädare för Ekologiska Lantbrukarna, ville ta del av en i Danmark sekretessbelagd bilaga om en genmodifierad foderbeta.
Efter en del genomgångar i olika instanser, kom högsta förvaltningsdomstolen fram till att det var fritt fram att läsa.

Men det var då.
Efter att lagen trätt i kraft, blir det nu svårt att ta del av den information som våra myndigheter grundar sina beslut på, om de är sekretessbelagda i något annat land.

Detta bekymrar Peter Einarsson, företrädare för Ekologiska Lantbrukarna.

Han menar att den obalans som redan finns mellan en liten organisation och en stor statlig myndighet, jordbruksverket i detta fall, riskerar att bli större.

Införandet av GMO-grödor har varit omtvistat. Hur blir det nu? Vem ska nu granska myndigheternas godkännande?

Läs mer:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Sekretess-i-det-internationell_H003192/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101KU6&doctype=bet

https://lagen.nu/dom/ra/2000:22

http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR000022.htm

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1557434&fileOId=1564320
(2.2.7 Utrikessekretess sid 15)

http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article252857.ece

https://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-offentlighetsprincipen-urholkas_8743728.svd

http://ekolantbruk.se/

2op.se

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here