Över 100 000 människor har skrivit under en petition som vill stoppa den brittiska ”The Coronavirus Act” och de extrema maktbefogenheter som myndigheter i Storbritannien har tilldelats med den så kallade coronapandemin som förevändning – bland annat möjligheten att internera medborgare på obestämd tid. Den brittiska regimen ger dock ingen som helst indikation på att man ens överväger att lätta på de hårda begränsningarna av medborgerliga fri- och rättigheter som man infört i landet.

Uppropet lyfter bland annat fram hur rättssäkerheten har försvagats och att Coronavirus Act gör att det enda som nu krävs för att kräva obligatorisk behandling är att en medicinskt ansvarig person utfärdar en order. Därtill påpekar man att man genom lagstiftningen nu också kan kväsa offentliga protester mot statens utökade befogenheter.

Coronavirus Act ger potentiellt farliga befogenheter inklusive rätten att internera människor på obestämd tid, ta biologiska prov och ge direktiv om döda kroppar. Befogenheterna varar upp till två år med utvärderingar var sjätte månad och krafter att stänga ner samhället som skulle kunna förhindra protester mot restriktionerna”, skriver man.

Läs mer på nyadagbladet.se, Storbritannien: 100 000 kräver omedelbart slut på restriktionerna

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här