I dessa dagar när ärkebiskop Anders Wejrud har sagt att Svenska kyrkan borde engagera sig mer i politiken, har den grekisk-ortodoxa kyrkan visat att en kyrka även kan ingripa i väsentliga politiska frågor.

Den grekisk-ortodoxa kyrkan anklagar Greklands ”härskande klass för att ha utlämnat landet till sina långivare Internationella Valutafonden, IMF, och EU. Detta stod att läsa i ett flygblad som delades ut vid alla kyrkor i Grekland söndagen den 19 december. Bristen på ledarskap och moral har lett till att Grekland, som en följd av finanskrisen, blivit ett ”ockuperat land, så enligt kyrkan. Landets ledning utför nu bara de order som kommer från fordringsägarna IMF och EU och verkar ”ha förlorat sin oavhängighet”.

Den Heliga Synoden (kyrkans högsta ledning) kritiserar hårt landets ”härskande klass, en formulering som riktar sig såväl mot den tidigare borgerliga regeringen som mot George Papandreous sittande regering. Biskoparna gör klart att det är den politiska ledningen som kritiseras, inte staten. Politikerna har inte lyckats modernisera landet utan har bara varit intresserade av att komma till makten. De ”har inte klarat av att vara sanningsenliga. De har förvandlats till ett organ för fordringsägarna och genomdriver ”radikala förändringar som för inte länge sedan skulle ha upprört grekerna, men som nu inte leder till någon reaktion”. Synoden fastslår att denna situation utgör en fara för landets intressen och dess människor. Synoden hänvisar till att många ekonomer anser att den globala krisen är ”konstgjord och har som målsättning att förslava hela världen under icke-filantropiska intressen.

I flygbladet hänvisar Synoden till att den ökande bristen på moral i samhället också har bidragit till krisen. Man har bara varit intresserad av att tjäna pengar och ha det bra, man har levt oansvarigt och avlägsnat sig från sanningen. Biskoparna avslutar med en uppmaning till människorna att se krisen som en chans till att återupptäcka ”styrka och kärlek, kvaliteter som man behöver ”i svåra stunder. Kyrkan erbjuder de behövande sin solidaritet och samarbete för att befria sig från krisen.

Kyrkans ställningstagande kommer vid en tidpunkt, då rädsla för att det sociala och ekonomiska systemet kommer att kollapsa snabbt sprider sig. Oron på gatorna och i regeringen är så stor, att det skulle kunna leda till nyval i början av året. Veckan före jul drev president Papandreou i parlamentet igenom en brutal budget för 2011 med innebörden att levnadsstandarden ska sänkas med 20 procent. Samtidigt lamslogs Atens trafik totalt av en transportarbetarstrejk och det utbröt kravaller i stadens centrum.

Det första ärkebiskop Wejrud liksom andra kyrkoledare och opinionsbildare borde göra är att omedelbart stöda den grekisk-ortodoxa kyrkans uttalande. Därefter borde Svenska kyrkan förbereda ett eget motsvarande flygblad för att gå emot slaveriet för även svenskarna att med massiv ungdomsarbetslöshet, infrastruktursammanbrott och samhällsnöd betala ett finanssystem som sätts framför alla andra värden.

Originalartikel

larouche.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här