PBS sände 1987 ett TV-inslag som visar hur CIA störtade Irans demokratiskt valda ledare Mohammad Mosaddeq år 1953. Detta p.g.a. att han nationaliserade landets olja, något utländska företag förlorade på. Efter den CIA-sponsrade statskuppen tog amerikanska företag över hälften av landets olja.