Det krispaket som ska rädda företagen kommer främst att gynna de svenska bankerna som fritt kan behålla 400 av de 500 miljarderna som Riksbanken nu lånar ut till dem. Bankerna riskerar en straffränta på blott 0,2 procent om de bryter mot de redan generösa villkoren.

Riksbanken har beslutat att låna ut 500 miljarder till de svenska bankerna, motsvarande cirka 10 procent av hela den svenska bruttonationalprodukten. Motiveringen är att säkerställa kreditförsörjningen och hjälpa företag i kris, men en granskning av Samhällsnytts visar att det inte är företagen utan framförallt bankerna som nu gynnas av krispaketet och de oerhört generösa villkoren som detta innebär.

Det framkommer bland annat att bankerna får låna uppemot 500 miljarder och själva kan behålla 80 procent av kapitalet. 400 miljarder kronor behöver med andra ord inte betalas tillbaka, och väljer de att inte heller betala tillbaka de sista 100 miljarderna så får bankerna en “straffränta” så låg som 0,2 procent.

Läs mer på nyadagbladet.se