Effekten av förhöjda CO2-halter på växter

Dessa plantor fick växa isolerade i 42 dagar i varsin avdelning, en med vanlig rumstemperatur och miljö (vänster bild i videon) och en annan växt i en avdelning med förhöjda CO2-halter (höger bild i videon). Dokumentationen gjordes med time-lapse fotografering på växten ”cowpea” (Vigna unguiculata).

co2science.org

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here