I dag firar Telia, Ericsson och regeringen att 5G startas i Stockholm trots omfattande kritik från forskare, läkare, organisationer och många medborgare som bedömer att 5G leder till allvarliga hälso- och miljökonsekvenser. Det saknas helt forskning som visar att 5G inte leder till allvarliga skador för människors hälsa och för miljön varför en del välrenommerade experter anser att 5G därför bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter. Advokaten och miljökämpen Robert F. Kenndy Jr har kallat 5G “en stor mardröm”. Från områden där 5G tidigare startats kommer rapporter om svåra hälsoproblem och vittnesmål finns om fågel- och insektsdöd.

Enligt Telia är 5G igång sedan flera veckor: “Redan nu står 15 basstationer klara och under juni byggs ytterligare ett 60-tal. Lagom till midsommar kommer 5G-nätet täcka större delen av centrala Stockholm. Parallellt byggs det i ytterligare 12 städer inklusive Göteborg och Malmö med lansering senare i år.”, meddelar bolaget som ligger 4:a på en mindre smickrande lista över världens mest korrupta företag. Trea på listan är den allra största intressenten bakom 5G: Ericsson.

I går meddelade även Tele2 att man startade 5G i Stockholm, Göteborg och Malmö. Här är deras täckningskarta.

Både Telia och Tele2 har redan tillstånd för 5G-frekvenser enligt vad PTS meddelat tidigare. (Tele2 via Net4Mobility). Auktioner för tilldelning av 5G-frekvenser ska hållas i början av november 2020 men nu startar man alltså 5G långt dessförinnan.

Över 370 vetenskapsmän och läkare har nu undertecknat 5G Appeal som uppmanar till moratorium av 5G då det helt saknas forskning som visar att 5G inte är skadligt samt då redan befintlig forskning visar att den strålning som 5G sänder ut är skadlig.  5G leder till en massiv ökning av strålningsexponeringen.

5G leder till massiv ökning av mikrovågsstrålning
5G kommer att orsaka betydligt högre exponering för mikrovågsstrålning än hittillsvarande system (GSM, 3G, 4G). 5G bygger på en ny teknik, först utvecklad för militära ändamål, sk fasstyrda gruppantenner som koncentrerar strålningen i smala stråk. Den ökade överföringshastigheten som saluförs som 5G:s fördel leder till baksidan med ökad strålning och mycket intensiva strålningspulser vars konsekvenser för människors hälsa och för miljön är helt outforskade. Enligt Ericssons bedömning kan 5G inte byggas ut i länder med 100 gånger lägre gränsvärden eftersom gränsvärdet överskrids inom 115 meter från en basstation på en fastighet i städer.

Därför har bolagen lobbat på länder som Belgien, Italien och Schweiz för att dessa ska höja sina gränsvärden, vilket man lyckats med i Bryssel där gränsvärdet höjts 5,5 gånger jämfört med det som gällde vid 4G-utbyggnaden och 20 gånger jämfört med det som gällde vid 3G-utbyggnaden. I Schweiz har regeringen däremot inte böjt sig för bolagens påtryckningar utan står fast vid sitt betydligt lägre gränsvärde jämfört med det som gäller i Sverige.

Forskare drar slutsatsen att människor som kommer nära basstationer för 5G kan utsättas för hälsovådliga nivåer:

”5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut

Förväntad ökning av ohälsa och cancer
Omfattande forskning visar att mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, DNA-skador och ökad cancerförekomst både bland människor och i djurförsök.

Läs mer på stralskyddsstiftelsen.se, 5G startas i Stockholm – Telia, Ericsson och regeringen firar

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här