Dokumentärfilmaren Adam Curtis är bl.a. känd som skapare av dokumentärserien The Century of The self och The Power of Nightmares. Den förstnämnda skildrar hur makthavare har använt Sigmund Freuds teorier till att försöka kontrollera folkmassorna i demokratier, och hur psykoanalys och andra metoder används aktivt i marknadsföring med resultatet att vi som samhälle har gått från att vara medborgare till att i första hand bli konsumenter. Dokumentärserien ”The Trap” består av tre entimmesprogram som utforskar begreppet och definition av frihet, närmare bestämt ”hur en förenklad modell av människor som självisk, nästan robotlik varelse ledde till dagens idé om frihet.

Del 2

Del 3