Det finns stor anledning att ta uppgifterna runt dagens utveckling runt teckningarna av Mohamed med skepsis. Flera av händelserna har haft en underlig karaktär. Publiceringen av dessa bilder samt de olika upploppen kan vara en medveten plan att skapa nytt liv i det religiösa kriget mellan muslimer och judar.

Diskutera karikatyrerna i vårt forum
Diskutera attacken i Syrien i vårt forum