Australiens urbefolkning varnar att landets stammar är under attack av landets militära regeringstrupper som tränger in på deras områden för att internera och påtvinga dem mRNA-injektioner.

Läs mer på newsvoice.se