Barn i Rosengård får fluorsalt i farligt experiment

övermedicinering GlaxoSmithKline Eli Lilly Novartis Neovletta industrin luras läkemedelsbiverkningar dödligt fågelinfluensavirus Vad du inte visste om svininfluensan

Det är allmänt känt att fluor är skadligt för hälsan. Redan nazisterna använde fluor för att få en mer lätthanterlig befolkning, kända effekter är sänkt intelligens, att man blir mer lätthanterlig och att det lagras i skelett och tänder vilket kan orsaka skador. Nu vill man att barn och ungdomar i Rosengård skall äta fluorsalt, anledningen som ges är att det skall hjälpa deras tandhälsa, WHO (Världshälsoorganisationen) har kommit med denna sjuka idé. Detta har uppmärksammats i svensk press och även internationellt.Det fluorsalt som man ska eller kanske är enligt personen som drog i gång det hela i Sverige bergsalt med tillsatt kaliumfluorid. Information om kaliumflourid nedan: Produktnamn: KALIUMFLUORID Användningsområde: Salt till galvaniska bad, industrikemikalie FARLIGA EGENSKAPER GIFTIGT VID INANDNING, HUDKONTAKT OCH FÖRTÄRING.

cuttingthroughthematrix.com

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Inandning: Frisk luft , värme och vila. Eventuell andningshjälp eller syrgas. Snarast till sjukhus. Även om endast obetydliga besvär föreligger eller symptomsaknas. Hudkontakt: Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation kvarstår efter tvättning. Kontakt med ögon: Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 15 minuter. Håll ögonlocket brett isär under spolningen så att inget fastnar under dem. Efter den initiala spolningen bör den skadade transporteras till sjukhus eller läkare. Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Ge om möjligt kalciumglukonatlösning eller kalciumlakatlösning. Omedelbart till läkare eller sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning: Giftigt vid inandning. Irriterar andningsorganen. Kan ge slemhinneskador.

Hudkontakt: Giftigt vid hudkontakt. Irriterande till frätande.

Kontakt med ögonen: Damm och stänk i ögonen kan ge stark irritation och sveda.

Förtäring: Giftigt vid förtäring. Kan ge illamående och kräkningar. Kan ge magsmärtor, kramper och/eller diarré. Fluorider tas lätt upp från mag-tarmkanalen. Kroniskt upptag av fluor via mag-tarmkanalen kan ge förändringar i tandemalj och skelett.

Artiklar: New salt for better dental health, fluoridealert.org – 26:e maj, 2009.

Saltar sig till bättre hälsa Salta maten och stärk tänderna på köpet. Tonåringar på Rosengårdsskolan i Malmö är först i Sverige med att testa fluorsalt på skolmaten. Folktandvården i Rosengård har tidigare väckt uppmärksamhet för sina framgångar med kariesförebyggande arbete bland förskolebarnen. Nu riktas fokus mot tonåringarna. – Tonåren är en riskålder för tänderna, säger tandläkare Inger Wennhall. Tandborstningen svajar rejält bland tonåringarna i stadsdelen, visar hennes intervjuer med de 200 frivilliga som deltar i ett tvåårigt försök. – Det är väldigt många som inte borstar tänderna varje dag, i många fall sker det bara en gång i veckan, berättar hon. I områden med dålig tandhälsa rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO), bergssalt med tillsatt fluor. Men det har aldrig provats i någon större skala i Sverige förut. Högstadieeleverna på Rosengårdsskolan kan numera välja mellan fluorsalt och vanligt salt. De som deltar i försöket får dessutom gratis fluorsalt med sig hem för att deras familjer ska kunna använda det vid bak och matlagning. – Min förhoppning är att det här ska leda till att det kan börja importeras och säljas i butik, åtminstone i det här området, säger Inger Wennhall. http://arbetarbladet.se/nyheter/inrikes/1.1068794

Fler artiklar: http://skd.se/article/20081112/NYHETER/679586356 http://skd.se/article/20090525/NYHETER/887092663

Alan Watt nämner det som händer i Sverige:

Mer information om fluorsalt: http://www.poisonfluoride.com/pfpc/html/salt_facts.html De som är insatta i hur världen fungerar och vet litet om kemi och hälsa vet att fluor är skadligt, eliten ger oss fluor genom tandkräm, fluortabletter, tuggummin, munskölj och på många andra sätt. I många länder sprids fluor i dricksvattnet, detta har skett i Sverige men sker troligtvis inte nu. Kontakta folk som bor i Rosengård och nämn vad som är på väg att ske, om de som kommer att utsättas för detta experiment får reda på de negativa hälsoeffekterna så kanske vi kan stoppa detta fluorsalt innan det drabbas oskyldiga barn.

Barn i Rosengård får fluorsalt i farligt experiment

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here