Tankesmedjan Mänsklighet bedömer att Bilderbergruppen är det största hotet mot det civiliserade demokratiska samhället idag. Bilderberggruppen har utvecklats till en hemlig världsregering, som i stort sett kontrollerar all politik i väst.

Bilderberggruppens mål: – Ingen demokrati, skapade kriser och krig, att göra Nato till världsarmé, ett samhälle av ägare och slavar.

Gruppens beslut vid dess årliga möten påverkar alla människor i världen, men, trots detta, så är Bilderberggruppen i stort sett okänd. Internationell media tiger om Bilderberggruppen, eftersom Bilderberggruppen äger media.

Redan 1954 började Bilderberggruppen att planera för EU-projektet, vilket syftar till att slå sönder de europeiska ländernas självständighet och flytta makten bort från medborgarna. Detta är planerat i gradvisa steg och fördrag, så att människor inte ska förstå det egentliga syftet med EU förrän det är för sent. Nästa övergripande steg är att slå sönder USA:s självständighet och att göra EU och USA till en gemensam arbetsmarknad.

Det är också anmärkningsvärt att deltagarna på Bilderberggruppens årliga möten är demokratiskt valda statsledare, som missbrukar den tillit som de har fått från sina väljare, utan att upplysa om deras dubbla lojaliteter och att de har en hemligt agenda i att föra fram Bilderberggruppens mål. Vid Bilderberggruppens senaste möte i juni 2010 deltog Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Wallenberg. Vid mötet 2006 deltog Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, där Bilderberggruppen utsåg Carl Bildt till utrikesminister. När Socialdemokraterna hade regeringsmakten, så deltog Olof Palme, Mona Sahlin, Göran Persson och Leif Pagrotsky i gruppens möten.

Bilderberggruppens mål nedan hämtade ur en recension på engelska av Daniel Estlins bästsäljande bok ”True Story of The Bilderberg Group” (boken kan köpas på Bokia eller på svenska på Anarchos). Daniel Estlin är en granskande journalist, som har granskat Bilderbergruppen i närmare 20 år:

The Bilderberg Group’s grand design is for ”a One World Government (World Company) with a single, global marketplace, policed by one world army, and financially regulated by one ’World (Central) Bank’ using one global currency.” Their ”wish list” includes:

– one international identify (observing) one set of universal values;”
– centralized control of world populations by ”mind control;” in other words, controlling world public opinion;
– a New World Order with no middle class, only ”rulers and servants (serfs),” and, of course, no democracy;
– a zero-growth society” without prosperity or progress, only greater wealth and power for the rulers;
– manufactured crises and perpetual wars;
– absolute control of education to program the public mind and train those chosen for various roles;
– centralized control of all foreign and domestic policies;” one size fits all globally;
using the UN as a de facto world government imposing a UN tax on ”world citizens;”
– expanding NAFTA and WTO globally;
– making NATO a world military;
– imposing a universal legal system; and
– a global ”welfare state where obedient slaves will be rewarded and non-conformists targeted for extermination.”

Källa: Ur en recension av Daniel Estulins bok ”True Story of The Bilderberg Group”

Läs mer om Bilderberggruppen och om årets möte 2010 i den utmärkta artikeln i den norska tidningen Nyhetsspeilet: