Enligt statistik från den brittiska regeringen om antal dödsfall per 100 000 invånare i åldrarna 10-59 år, är dödligheten ungefär dubbelt så hög bland vaccinerade britter som bland ovaccinerade sedan maj 2021.

Läs mer på nyadagbladet.se