Dr Devra Davis, epidemiolog och expert på miljöfaror, kräver nu en oberoende utredning för att fastställa farorna med mobilstrålning och huruvida dessa kan orsaka cancer och andra skador på människokroppen.

– Problemet med mobiltelefonstrålning är att vi har varit i förnekelse och den förnekelsen är till stor del psykologisk, säger Davis i en intervju med Tucker Carlson på Fox News.

– Vi kan helt enkelt inte föreställa oss möjligheten… Finns det någon risk att de här sakerna är farliga? fortsätter hon.

Läs mer på nyadagbladet.se