Hem ! Nyhet

! Nyhet

2020 inte dödligare än svåra influensaår

2020 avled 97 164 svenskar och de relativt sett höga dödstalen har i massmedia tillskrivits den så kallade coronapandemin. 1993 (ett influensaår) var dödstalen...

Whatsapp börjar kartlägga sina användare

Från och med februari börjar den Facebookägda och populära meddelandetjänsten Whatsapp dela med sig av data till moderbolaget. Resultatet blir minskad personlig integritet och...

Klimatalarmisterna – Vetenskapssamhällets dekadens del 5

Den moderna klimatvetenskapen tar sin utgångspunkt från nobelpristagaren Svante Arrhenius arbete rörande meteorologiska och geofysikaliska problem. Hans arbete Über den Einfluss des atmosfärischen Kohlensäuregehalts auf...

Allvarliga vaccinskador och dödsfall inrapporterade i Sverige

Bland de misstänkta vaccinskador som Läkemedelsverket nu ska utreda nämns bland annat akut ansiktsförlamning, feber och frossa och kraftig huvudvärk – men också anafylaxi,...

FHM-direktören: ”Tror att man ibland har en övertro på lockdown”

FHM-direktören Johan Carlson tror inte att det går att stänga ner ett samhälle så att inte smittspridningen fortsätter. – Att tro att man kan stänga...

Mozilla kräver att internet byggs om – och att nationalism förbjuds

Internetorganisationen Mozilla har profilerat sig som ett integritets- och yttrandefrihetsvänligt alternativ till de stora jättarna. Nu tycks man dock ha bytt strategi och kräver...

Förebygg corona – med fiskleverolja

Forskare vid Oslos universitetssjukhus genomför nu en klinisk studie för att undersöka effekterna av fiskleverolja vid förebyggande av coronainfektion. I den redan genomförda Coronastudien upptäckte...

Polis tränger sig in i människors hem – för att kontrollera coronarestriktioner

Coronarepressionen hårdnar i Skottland, där polis tränger sig in i medborgares hem för att kontrollera att de inte har bjudit hem några gäster eller...