CBD olja och dess fördelar samt effekter

  CBD-olja

  Det har blivit allt mer populärt att inta CBD olja även i Sverige. Just CBD olja har många olika fördelar och personer som lidit eller lider av cancer menar att oljan även har hjälpt dem att bli friska, eller att den i alla fall har minskat symtomen av sjukdomen. Även fibromyalgi är en sjukdom som oljan sägs ha effekt vid. Det finns också studier som visar att CBD faktiskt har en effekt, och att det inte bara är en placeboreaktion.

  Vilka effekter medför CBD olja?

  När det gäller CBD olja effekter kan man inte bortse från att väldigt många märker positiva effekter redan efter första intaget, eller användningen. En av de kanske främsta effekterna oljan har är att den verkar lugnande och ångestdämpande. Speciellt vid social ångest har det visat sig att oljan ger mindre av kognitiva brister, obehag och ångest under tiden de håller tal eller bara befinner sig bland andra människor. Oljan har också sänkt både blodtryck och hjärtfrekvens som kopplats till ångesten.

  En annan effekt CBD olja har är att den kan minska besvär med matsmältningen. Just matsmältningen och aptiten är viktig för kroppen, speciellt om man har någon typ av sjukdom sedan tidigare. Om man har en minskad aptit kan CBD bidra till att den ökar igen. CBD kan också hjälpa till med stimulering av tarmarna, samt minska både illamående och kräkningar. Det gör att många personer som genomgår till exempel kemoterapi eller andra behandlingar som orsakar illamående lättare kan få i sig lite mer mat när de tar CBD.

  Hur kan CBD olja användas?

  Det finns flera sätt att inta CBD-olja på. Man kan till exempel använda droppar som läggs under tungan. Det här är det bästa sättet att inta oljan på enligt många. Det beror helt enkelt på att munnen är full av slemhinnor. Oljan tas då upp genom slemhinnorna och sedan förs den vidare ut i blodet. Man får genom det här sättet att inta oljan en snabb effekt. För att få ut det mesta av oljan bör man inte äta eller dricka en stund innan och en stund efter att man tar oljan.

  Man kan också inta oljan genom att hälla den i tomma kapslar avsedda för till exempel medicin. Det gör att man slipper oljans lite beska smak. I magsäcken löser kapseln upp sig och sedan tas oljan upp där. Det här ger ett lite långsammare upptag av oljan.

  Man kan också svälja dropparna och snabbt dricka något för att få bort smaken, alternativt prova att smörja in oljan på ställen där man har ont till exempel.

  Är det lagligt att köpa CBD olja?

  Med tanke på att CBD olja har så pass många positiva effekter är det många som vill köpa oljan. Men är det verkligen lagligt i Sverige? På grund av att oljan utvinns från växten cannabis sativa, eller hampa tror många att oljan per automatik är klassad som narkotika. Så är dock inte fallet. I Sverige är det helt lagligt att använda oljan, att köpa den och att ta vara på alla dess fördelar. Det ställs dock vissa krav på oljan. Den får nämligen inte innehålla ämnet THC, vilket är det ämne som ger hallucinogena effekter. THC är ett ämne som finns i cannabis vid sidan av CBD. Vid framställning av oljan kan THC filtreras bort och för att få inneha och bruka oljan i Sverige måste så ha skett. Även om oljan bara innehåller en väldigt liten mängd THC kan det räknas som narkotikabrott att inneha den.

  Fördelar med CBD oil

  CBD olja medför en hel del positiva effekter för brukaren. Det finns de som menar att CBD kan hämma spridningen av cancerceller och studier har gjorts på bland annat råttor och möss. Eftersom att CBD också minskar illamående och andra symtom som kan vara typiska för traditionell cancerbehandling, kan CBD vara ett bra komplement till saker som strålning.

  Många som använder CBD menar också att det är ett mer miljövänligt och naturligt alternativ än vad till exempel värktabletter och andra mediciner är. Det finns också vegansk CBD. Däremot är det få mediciner som inte är testade på djur och dessutom kan de innehålla ingredienser som inte är veganska eller vegetariska.

  CBD olja i Sverige

  För bara några år sedan var det inte speciellt vanligt att använda CBD i Sverige, trots att allt fler började tala om oljans positiva fördelar. Även när oljan började göra intåg i Sverige var det många som drog sig för att använda den. Det handlade helt enkelt om att många var rädda för att det var droger i oljan. Många trodde också att de skulle visa positivt på drogtest och liknande efter att ha använt CBD. Under de senaste åren har dock allt fler börjat inse att oljan varken är skadlig eller olaglig att använda. Det den ger är positiva fördelar. Den här utvecklingen kommer inte minst av att allt fler influencers och kända personer gör reklam för oljan i sociala medier.

  CBD oil och smärta

  Det finns också personer som talar för att CBD minskar smärta och att oljan därför kan användas som komplement till, eller istället för värktabletter även vid kraftigare smärtor. Oljan har i regel mycket färre biverkningar än många receptfria och receptbelagda preparat. Dessutom finns det i regel inga restriktioner att ta oljan även om man har andra sjukdomar. Risken för invärtes blödningar, samt för ett beroende är också minimal jämfört med hos vanliga värktabletter.

  Lämna ett svar

  Please enter your comment!
  Please enter your name here