Det har blivit allt mer populärt att inta CBD olja även i Sverige. Just CBD olja har många olika fördelar och personer som lidit eller lider av cancer menar att oljan även har hjälpt dem att bli friska, eller att den i alla fall har minskat symtomen av sjukdomen. Även fibromyalgi är en sjukdom som oljan sägs ha effekt vid. Det finns också studier som visar att CBD faktiskt har en effekt, och att det inte bara är en placeboreaktion.

Vilka effekter medför CBD olja?

När det gäller CBD olja effekter kan man inte bortse från att väldigt många märker positiva effekter redan efter första intaget, eller användningen. En av de kanske främsta effekterna oljan har är att den verkar lugnande och ångestdämpande. Speciellt vid social ångest har det visat sig att oljan ger mindre av kognitiva brister, obehag och ångest under tiden de håller tal eller bara befinner sig bland andra människor. Oljan har också sänkt både blodtryck och hjärtfrekvens som kopplats till ångesten.

En annan effekt CBD olja har är att den kan minska besvär med matsmältningen. Just matsmältningen och aptiten är viktig för kroppen, speciellt om man har någon typ av sjukdom sedan tidigare. Om man har en minskad aptit kan CBD bidra till att den ökar igen. CBD kan också hjälpa till med stimulering av tarmarna, samt minska både illamående och kräkningar. Det gör att många personer som genomgår till exempel kemoterapi eller andra behandlingar som orsakar illamående lättare kan få i sig lite mer mat när de tar CBD.

Hur kan CBD olja användas?

Det finns flera sätt att inta CBD-olja på. Man kan till exempel använda droppar som läggs under tungan. Det här är det bästa sättet att inta oljan på enligt många. Det beror helt enkelt på att munnen är full av slemhinnor. Oljan tas då upp genom slemhinnorna och sedan förs den vidare ut i blodet. Man får genom det här sättet att inta oljan en snabb effekt. För att få ut det mesta av oljan bör man inte äta eller dricka en stund innan och en stund efter att man tar oljan.

Man kan också inta oljan genom att hälla den i tomma kapslar avsedda för till exempel medicin. Det gör att man slipper oljans lite beska smak. I magsäcken löser kapseln upp sig och sedan tas oljan upp där. Det här ger ett lite långsammare upptag av oljan.

Man kan också svälja dropparna och snabbt dricka något för att få bort smaken, alternativt prova att smörja in oljan på ställen där man har ont till exempel.

Är det lagligt att köpa CBD olja?

Med tanke på att CBD olja har så pass många positiva effekter är det många som vi