Nu rapporteras det att fyra presidenter ( Herman Van Rompuy, Mario Draghi, José Manuel Barroso och Jean-Claude Juncker) har tagit fram ett förslag som kommer innebära att EU/Europeiska centralbanken tar kommandot över suveräna staters egna ekonomi och budget.

Bryssel föreslås bli centrum för bankunion

”Vid toppmötet i veckan ska EU-ledarna diskutera ett förslag om att ge unionen rätt att justera medlemsländernas budgetar, efter rekommendation från EU-kommissionen, om dessa inte håller sig inom ramarna, skriver Financial Times.”

”Förslagen är en del av en ambitiös plan för att göra om eurozonen till en närmare skattemässig union, vilket kommer ge Bryssel makten att agera som ett finansministerium för de 17 medlemmarna av valutaunionen”, skriver FT.

Hela förslaget kan läsas/laddas ner här.

Även engelska The Guardian rapporterar om detta.

Nu senast kom det in en debattartikel skriven av docent Daniel Nauri om just denna ”bankunion”.

Nya EU-förslaget en ”tradeoff” med demokratin.

”- Generellt är beslutsfattande på EU-nivå svagare ur demokratisk synvinkel. Länkarna mellan folket och institutioner som kommissionen, europaparlamentet och ministerrådet är svagare än till riksdag och regering på nationell nivå, säger Daniel Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och statsvetare och föreståndare för Centrum för Europaforskning (CERGU).”

Ytterligare två medvetna individer som ifrågasätter denna bankunion.

Krisen utnyttjas för att ge mer makt till EU.

”Slösa aldrig bort en bra kris”, sa Obamas stabschef Rahm Emanuel när finanskrisen slog till 2008. En kris ger dig nämligen, resonerade han, chansen att genomföra sådant som annars aldrig skulle vinna acceptans.”

”Den rörelse i riktning mot mer centralism som vi ser är ingenting som har uppstått till följd av finanskriser eller skuldkriser – den har funnits i årtionden – men i takt med att krisen fördjupas ser EU-institutionerna och vissa medlemsstater ett allt bättre klimat för att genomdriva drastiska maktförskjutningar.”

KARL SIGFRID (M)
riksdagsledamot, ledamot i Konstitutionsutskottet

ANDREAS NORLÉN (M)
riksdagsledamot, ledamot i Konstitutionsutskottet

Fredrik Reinfeldt är såklart skeptiskt, men det är han ju alltid i början, officiellt. Vi får väl se om några veckor om han är lika skeptisk.

”- Det de föreslår är att en hel del områden, där vi har nationella regler i dag, ska föras upp på EU-nivå. Sverige införde ganska mycket av det här efter 90-talskrisen, så vi måste fråga oss: Är detta bara ett sätt att få ta del av våra resurser eller tillför det något mervärde för Sverige som redan har gjort stora delar av sin hemläxa? Jag är initialt väldigt kritisk, för det är oklart, säger Fredrik Reinfeldt.”

När nu även den ekonomiska makten centraliseras och dikteras i Bryssel, hur kommer då medborgaren kunna påverka sin egna vardagsekonomi ??

Genom val vart 4:e år?

Blir det verkligen nån skillnad att rösta på rött eller blått lag?

När får vi se dom första officiella förslagen om en världsregering som kommer styra över dom redan nu politiskt och senare ekonomiskt centraliserade unionerna EU-NAU-AU-UNASUR-CAU osv. ?

EU
https://en.wikipedia.org/wiki/Eu

”The European Union (EU) is an economic and political union or confederation of 27 member states which are located primarily in Europe.

NAU
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Union

”The North American Union (NAU) is a theoretical economic union, in some instances also a political union, of Canada, Mexico, and the United States.”

AU
https://en.wikipedia.org/wiki/African_Union

”The African Union (abbreviated AU in English, and UA in its other official languages) is a union consisting of 54 African states.”

UNASUR
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_of_South_American_Nations

”The combined population of the 12-member Union as at 1 July 2010 was estimated at 396,391,032.”

CAU
https://