Mads Palsvig är utbildad jurist och ekonom som har arbetat som investmentbankman med att köpa och sälja statsobligationer över hela världen. Efter att ha lagt karriären som värdepappershandlare bakom sig återvände han till Danmark efter att ha jobbat många år utomlands och lanserade ett politiskt parti under namnet Folkpartiet JFK21. I egenskap av jurist är han mycket kritisk till det lagförslag som de danska politikerna kommer att rösta om i Folketinget fredagen den 13 november 2020, kallat epidemilagen, och varnar för att Danmarks hälsominister med teknokrater kan komma att få oinskränkt makt över folket.

Läs utkastet till epidemilagen här