Dom mot vaccinationsvägrande föräldrar i Frankrike

vaccin

Den 7:e januari 2016 dömdes makarna till två månaders villkorlig dom, enligt brottmålsdomstolen i Auxerre. Paret har valt att inte överklaga domen. Den villkorliga domen beror på att paret hävdade att den vaccinering som paret döms för, inte finns tillgänglig idag. Idag är de vaccinerna även kopplade till ickeobligatoriska vacciner. Alltså blir det omöjligt att påtvinga en vaccination, där en del är icke-obligatorisk.

Den obligatoriska vaccineringen i Frankrike är fortsatt debatterad. Den franska sjukvårdsministern Marisol Touraine har initierat en landsomfattande kampanj som ska diskutera den framtida vaccineringen.

Läs mer på Canal 2nd Opinion

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here