NewsVoice kan avslöja att vårdanställda i Stockholm idag fått förhandsinformation om att det införs tvångsvaccinering för vårdanställda ef