Det är mycket prat om denna globala demonstration, som inte ens existerade för många år sedan. Men vet folk verkligen vet vad Earth Hour är till för? Earth Hour syftar till att öka medvetenheten om klimatförändringar genom att stänga av lamporna i 60 minuter, i hopp om att föra samman människor att tänka på vad de kan göra för att minska de skadliga koldioxidutsläppen som ligger till skuld för den globala uppvärmningen.

Open in new window

Earth Hour till för att uppmana världssamfundet att skriva under ett nytt klimatavtal. Denna enkla handlingen att släcka en lampa har gjort Earth Hour till en marknadsföringssuccé med få motsvarigheter som bland annat gett oss de ”gröna” kvicksilverlamporna.

Har även i åtanke att när ett stort antal förbrukare stänger av sin el samtidigt påverkas stabiliteten i ett elsystem och ger ökat slitage.

Energibolag behåller alltid ledig kapacitet och kommer att fortsätta att producera energi i samma takt under hela den timslånga demonstration. Denna energi dumpas utanför elnätet vilket innebär förlusten av miljontals ton av energi på grund av bristande efterfråga. På andra håll i Europa har oron varit stor för störningar. För att lindra effekterna på elnätet gick kraftbolagens europeiska samarbetsorganisation ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ut med en uppmaning till elkonsumenter i Europa om att släcka och tända lamporna stegvis. Detta för att elnäten skulle hänga med.

Tusentals stearinljus säljs och distribueras i offentliga parker och köpcentras eftersom människor uppmuntras att använda ljus under denna timme av mörker. Kiosker i populära kommersiella distrikt säljer nästan alla varor de kunde förse logotypen Earth Hour på-T-shirts, bärbara datorer, kepsar, klistermärken, nålar, you name it!

Många kompenserar dessutom för de släckta lamporna genom att tända stearinljus istället, ljus som släpper nämligen under en timme ut lika mycket koldioxid motsvarande elförbrukningen för en 20 Watts glödlampa. Många ljus producerar också mer co2 än en vanlig glödlampa.

Om hela den 0,6-gradiga uppvärmningen det senaste seklet är orsakad av människan. Och vi sedan räknar på att 0,1 av dessa 0,6 grader är direkt orsakat av vår elförbrukning, samt att alla ljus som släcks i en timme sparar in 10% av denna förbrukning (enlig WWF:s högsta beräkningar för föregående års spektakel i Sydney, Australien så kan vi nu räkna ut att tack vare Earth Hour så sänks den globala medeltemperaturen med 0,1/24/365/100 = 0,0000000114°C.

Eller för att vända på det hela, det skulle krävas 52631578 Earth Hours, det vill säga 6008 år utan att hushållen förbrukar el, för att sänka jordens temperatur med 0,6 grader.

Under parollen att sänka Co2 så har energipolitiken i Europa blir bara alltmer galen. Helt plötsligt så kan även den mest smutsiga och miljöovänliga energikälla framstå som grön. Orsaken till denna verklighetsuppfattning hänger samman med att politikerna drabbats av något som liknar hysteri koldioxidhysteri.

Russ Georg, en kontroversiell amerikansk affärsman, dumpade cirka 100 ton järnsulfat i Stilla havet utanför Kanadas västkust. Något som nu bevisats med hjälp av satellitbilder. Hans plan var att skapa en kraftig alg-blomning som i sin tur skulle binda till sig koldioxid. Så långt låter försöket inte så fruktansvärt. Men syftet med att binda koldioxid i algerna är allt ifrån välvilligt. Russ Georg ville med sitt försök skapa nya utsläppsrätter för Kanada så att de kan fortsätta utvinna olja ur sin sand och så kallad ”fracking”.

Forskare har länge diskuterat metoden med att fertilisera haven och därmed skapa algeblomingar som binder till sig stora mängder koldioxid. Men forskning visar att metoden skadar havets ekosystem och samtidigt producerar giftigt livlöst vatten som i sin tur ökar den globala uppvärmningen. Flera Ekonomer, miljöaktivister och icke-vinstdrivande organisationer (NGO) anser att fracking är en god teknik på väg till en helt förnybar energiförsörjning.

Förespråkarna och skaparna av hållbar utveckling programmet pekar på att naturgas släpper ut mindre koldioxid än olja och kol och att satsningar på gas närmast är att betrakta som en miljögärning. Anledningen är omställningen till naturgas, som har 45 % mindre koldioxidutsläpp per energienhet.

Sanningen är att fracking har lyckats där Kyoto och koldioxidskatter har misslyckats vad man än tycker om metoden.

Om den miljörörelsen hade tillräckliga med kunskap till att förstå FN:s ”Hållbar utveckling” direktiv och därmed kunnat förklarat varför fracking inte passar in i hållbarhet ,då skulle dessa företag enkelt kunnas stoppas.

Tyskland har ju sedan några år varit på väg med sin energivändning, där man skall ställa om energiproduktionen till förnyelsebar. Kärnkraft räknas inte som förnyelsebar. Man behövde inte nu när allt nu skulle ersättas med sol- och vindkraft.

Så nu får man bygga en ansenlig mängd gas- och kolkraftverk som ersättning för kärnkraften som backar upp när solen inte skiner och vinden inte blåser och för att kompensera de nerlagda järnkraftverken. Som in sin tur faktiskt ökar Co2 halterna istället. Experterna menar även att överflödig Co2 kan grävas ner i de tomma fickor som blir av fracking.

Vad som sägs offentligt saknar en hel del tilläggsfakta som bör komma till ljus. Bland annat att EPA arbetar med fracking industrin och varför Monsanto är utvalda att leda jordbrukets ”hållbarhets”?

Enligt världbanken och FN klimatpanel med Al Gore och oljemiljedären Maurice Strong i spetsen så är det man-made global warming som utgör det största hotet för mänskligheten och om vi inte gör n