Det är mycket prat om denna globala demonstration, som inte ens existerade för många år sedan. Men vet folk verkligen vet vad Earth Hour är till för? Earth Hour syftar till att öka medvetenheten om klimatförändringar genom att stänga av lamporna i 60 minuter, i hopp om att föra samman människor att tänka på vad de kan göra för att minska de skadliga koldioxidutsläppen som ligger till skuld för den globala uppvärmningen.

Open in new window

Earth Hour till för att uppmana världssamfundet att skriva under ett nytt klimatavtal. Denna enkla handlingen att släcka en lampa har gjort Earth Hour till en marknadsföringssuccé med få motsvarigheter som bland annat gett oss de ”gröna” kvicksilverlamporna.

Har även i åtanke att när ett stort antal förbrukare stänger av sin el samtidigt påverkas stabiliteten i ett elsystem och ger ökat slitage.

Energibolag behåller alltid ledig kapacitet och kommer att fortsätta att producera energi i samma takt under hela den timslånga demonstration. Denna energi dumpas utanför elnätet vilket innebär förlusten av miljontals ton av energi på grund av bristande efterfråga. På andra håll i Europa har oron varit stor för störningar. För att lindra effekterna på elnätet gick kraftbolagens europeiska samarbetsorganisation ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) ut med en uppmaning till elkonsumenter i Europa om att släcka och tända lamporna stegvis. Detta för att elnäten skulle hänga med.

Tusentals stearinljus säljs och distribueras i offentliga parker och köpcentras eftersom människor uppmuntras att använda ljus under denna timme av mörker. Kiosker i populära kommersiella distrikt säljer nästan alla varor de kunde förse logotypen Earth Hour på-T-shirts, bärbara datorer, kepsar, klistermärken, nålar, you name it!

Många kompenserar dessutom för de släckta lamporna genom att tända stearinljus istället, ljus som släpper nämligen under en timme ut lika mycket koldioxid motsvarande elförbrukningen för en 20 Watts glödlampa. Många ljus producerar också mer co2 än en vanlig glödlampa.

Om hela den 0,6-gradiga uppvärmningen det senaste seklet är orsakad av människan. Och vi sedan räknar på att 0,1 av dessa 0,6 grader är direkt orsakat av vår elförbrukning, samt att alla ljus som släcks i en timme sparar in 10% av denna förbrukning (enlig WWF:s högsta beräkningar för föregående års spektakel i Sydney, Australien så kan vi nu räkna ut att tack vare Earth Hour så sänks den globala medeltemperaturen med 0,1/24/365/100 = 0,0000000114°C.

Eller för att vända på det hela, det skulle krävas 52631578 Earth Hours, det vill säga 6008 år utan att hushållen förbrukar el, för att sänka jordens temperatur med 0,6 grader.

Under parollen att sänka Co2 så har energipolitiken i Europa blir bara alltmer galen. Helt plötsligt så kan även den mest smutsiga och miljöovänliga energikälla framstå som grön. Orsaken till denna verklighetsuppfattning hänger samman med att politikerna drabbats av något som liknar hysteri koldioxidhysteri.

Russ Georg, en kontroversiell amerikansk affärsman, dumpade cirka 100 ton järnsulfat i Stilla havet utanför Kanadas västkust. Något som nu bevisats med hjälp av satellitbilder. Hans plan var att skapa en kraftig alg-blomning som i sin tur skulle binda till sig koldioxid. Så långt låter försöket inte så fruktansvärt. Men syftet med att binda koldioxid i algerna är allt ifrån välvilligt. Russ Georg ville med sitt försök skapa nya utsläppsrätter för Kanada så att de kan fortsätta utvinna olja ur sin sand och så kallad ”fracking”.

Forskare har länge diskuterat metoden med att fertilisera haven och därmed skapa algeblomingar som binder till sig stora mängder koldioxid. Men forskning visar att metoden skadar havets ekosystem och samtidigt producerar giftigt livlöst vatten som i sin tur ökar den globala uppvärmningen. Flera Ekonomer, miljöaktivister och icke-vinstdrivande organisationer (NGO) anser att fracking är en god teknik på väg till en helt förnybar energiförsörjning.

Förespråkarna och skaparna av hållbar utveckling programmet pekar på att naturgas släpper ut mindre koldioxid än olja och kol och att satsningar på gas närmast är att betrakta som en miljögärning. Anledningen är omställningen till naturgas, som har 45 % mindre koldioxidutsläpp per energienhet.

Sanningen är att fracking har lyckats där Kyoto och koldioxidskatter har misslyckats vad man än tycker om metoden.

Om den miljörörelsen hade tillräckliga med kunskap till att förstå FN:s ”Hållbar utveckling” direktiv och därmed kunnat förklarat varför fracking inte passar in i hållbarhet, då skulle dessa företag enkelt kunna stoppas.

Tyskland har ju sedan några år varit på väg med sin energivändning, där man skall ställa om energiproduktionen till förnyelsebar. Kärnkraft räknas inte som förnyelsebar. Man behövde inte nu när allt nu skulle ersättas med sol- och vindkraft.

Så nu får man bygga en ansenlig mängd gas- och kolkraftverk som ersättning för kärnkraften som backar upp när solen inte skiner och vinden inte blåser och för att kompensera de nerlagda järnkraftverken. Som in sin tur faktiskt ökar Co2 halterna istället. Experterna menar även att överflödig Co2 kan grävas ner i de tomma fickor som blir av fracking.

Vad som sägs offentligt saknar en hel del tilläggsfakta som bör komma till ljus. Bland annat att EPA arbetar med fracking industrin och varför Monsanto är utvalda att leda jordbrukets ”hållbarhets”?

Enligt världsbanken och FN klimatpanel med Al Gore och oljemiljedären Maurice Strong i spetsen så är det man-made global warming som utgör det största hotet för mänskligheten och om vi inte gör något snabbt åt Co2 ”utsläppen” så står domedagen inför dörren. Det råder konsensus bland forskarna enligt klimatalarmisterna och den är viktig att göra starkare.

Bland de åtgärder som föreslås för att rädda planeten finns bl.a:

Att spraya ut i atmosfären partiklar som reflekterar bort solljuset.

Att stimulera bildning av låga moln över haven.

Att gödsla haven med järn för att stimulera tillväxt av phytoplankton.

Att placera ut gigantiska speglar i rymden utanför Jorden för att reflektera bort oönskat solljus.

Och allt detta föreslås av samma människor som anser att det är fel av människan att mixtra med jordens klimat genom att släppa ut växthusgaser.

Nigeria är en av världens största oljeproducenter och all Nigerias olja finns i floden Nigers mynning, Nigerdeltat. Dem flesta av världens stora oljebolag utvinner olja där, Shell, Total, chevron med mer. Varje år läcker det lika mycket olja som Exxon-valdez olyckan ”världens största oljetanksolycka” och har gjort detta sedan 1950-talet.

1970 inträffade en explosion i en oljekälla i närheten av byn Dere. Detta gigantiska oljeutsläpp på ca 30 miljoner fat olja dvs hundra gånger (100 GÅNGER) större än utsläppet från Exxons oljetanker utanför Alaskas kust! Tog tre veckor att få stopp på. Ett landområde på flera kilometers radie täcktes av olja med förödande effekter för människor och natur.”

Detta i sig är bara en del i katastrofen. Gasen som kommer på köpet när man utvinner oljan bränner man pga att det är mer ekonomiskt. Det finns gasbränder som har brunnit oavbrutet sedan 1956, denna gas som bränns upp varje år är tillräckligt för att täcka hela Afrikas energibehov under motsvarande period.

Folket i Niger, ungefär 8 milj brukade försörja sig på fiske, men nu är hela djurlivet totalt utplånat både i vattnet och på land så dem tvingas försörja sig på att stjäla olja eller kidnappa gästarbetare. Många svälter. Nästintill inga nigerianer blir anställda hos oljebolagen, endast utlänningar, pengarna går oavkortat till den korrupta regeringen och till oljebolagen. Folk blir sjuka och dör som flugor pga utsläppen.. I all denna iver om växthuseffekten. Detta får ju tex oljeutsläppet i mexikanska golfen att framstå som en droppe i Atlanten i jämförelse.

Monsanto har officiellt anslutit sig till rådets World Business för hållbar utveckling som syftar till att sänka Co2 halterna. Monsantos tillträde motiveras så här.

’Monsanto is taking an important step along a continuum towards developing a more sustainable agriculture system -one that improves our daily lives, respects our global environment and recognizes the importance of the world’s small-holder farmers’

Ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, Rajendra Pachauri, har erkänt en 17-årig paus i den globala temperaturökningen, något som nyligen bekräftades av Met Office, Storbritanniens nationella vädermyndighet.

Rajendra Pachauri lade dock till att denna paus skulle behöva pågå i minst 30 till 40 år för att bryta den långsiktiga globala uppvärmningstrenden, och att man inte skulle lägga någon vikt vid denna 17-åriga paus.

Från artikeln: Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released:

’The figures reveal that from the beginning of 1997 until August 2012 there was no discernible rise in aggregate global temperatures. This means that the pause in global warming has now lasted for about the same time as the previous period when temperatures rose, 1980 to 1996’

Det finns dock andra som inte håller med om det. Till exempel menar professor Judith Curry, som är chef för klimatforskningsavdelningen vid USA:s prestigefyllda Georgia Tech University, att denna paus i den globala temperaturökningen tydligt visar att de datormodeller som används för att förutsäga framtida uppvärmning är mycket bristfälliga. Det som är anmärkningsvärt är att de många klimat-alarmisterna faktiskt verkar en aning besvikna på över en nyheten som borde glädja dem.

Att ha varit med i IPCC:s process innebär inte att man stödjer IPCC:s slutsatser

Man hör och läser ofta att mer än 2500 forskare står bakom IPCC, att vetenskapen nu är ense om CO2-faran, att debatten är över, osv. Detta kombineras mestadels med nedsättande och kränkande epitet på alla som råkar ha en annan uppfattning än den officiellt sanktionerade. Dessa personer sägs vara förnekare, flat-earthers, pseudovetenskapare, betalda av oljeindustrin, inkompetenta, osv. Är detta ett sätt att bygga konsensus på?

Fallet är så att enkäten skickades ut till 10 257 vetenskapsmän. Av dem svarade 3 146. Av de som svarade så var det bara 5 procent som definierade sig själva som klimatforskare. Det blir 157 stycken. Endast hälften av dessa kunde klassificeras som kunniga enligt författarnas kriterium som baserades på proportionen av klimatrelaterade artiklar de publicerat. Och då blev det 97% som svarade ja. Dessa kriterier kan man alltså vinna fredspriset på.

Man kan ställa sig frågan om det räcker 31 486 amerikanska forskare, och då är det enbart USA vi talar om, vilka skrivit på ett upprop om att föreställningen om att antropogen global uppvärmning inte stämmer. Drygt 9000 av dessa har Ph.D doktorerat, som sagt, vilket är värt att påpeka, då många kräver akademisk status i diskussionen.

Om det är så att koldioxiden vore ett problem i uppvärmningen, varför väljer då FN att syssla med Cap n Trade handel med utsläppsrätter som en lösning, vilket gynnar privata företag som ägs av bl.a. Al Gore vars film inte får visas i brittiska skolor utan att man först nämner nio grova faktafel i filmen. Det är tråkigt att alarmisterna inte vill bemöta argumentation, utan nöjer dig med att meddela sitt ointresse för diskussionen.

Världsbanken lånar ut hundratals miljarder per år för en hållbar utveckling. Trots att banken under senaste åren gett fem gånger mer lån till fossilenergi än till förnyelsebara energikällor. Notera att WWF Storbritannien får finansiering av både Royal Dutch Shell och BP vars miljöintresse vi alla känner till utöver kampen för att slippa vitesbelopp för utsläppen i mexikanska golfen.

Kan det vara så att Earth Hour är en upplåst manifestation, där människor blir manipulerade av förvanskad fakta om politiska slutmål?

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här