Edward Bernays brukar kallas den moderna propagandans fader och pionjär inom den vetenskapliga tekniken för att kontrollera och skapa opinion. Psykologiska tekniker har använts för att skapa människor till ideala konsumenter. Freuds teorier används av företag som skapat en värld där vi tvingats uttrycka våra känslor och identiteter genom massproducerade objekt. Bernays var brorson till Sigmund Freud och fick grunden till sitt material därifrån. Joseph Goebbels använde sig även av Bernays böcker när den nazistiska propagandamaskinen byggdes upp.

Infowars Special Report - Edward Bernays, Father of Modern Propaganda

I Bernays bok Propaganda (1928), hävdade han att manipulation av den allmänna opinionen var en nödvändig del av demokratin.

Den medvetna manipulation av vanorna och åsikter hos folket är ett viktigt inslag i det demokratiska samhället. De som manipulerar denna osynliga mekanism utgör för samhället  en osynlig regering. Vi styrs, våra sinnen är formade, vår smak och åsikter bildas, våra idéer föreslås, till stor del av män vi aldrig har hört talas om. Detta är en logisk följd av det sätt på vilket vårt demokratiska samhälle är organiserat. Ett stort antal människor måste samarbeta på detta sätt om de ska leva tillsammans i ett väl fungerande samhälle. I nästan varje handling av våra dagliga liv, vare sig det politiska området eller på jobbet, i vårt sociala beteende eller vårt etiska tänkande, påverkas vi av ett relativt litet antal personer som förstår de mentala processerna och det sociala mönsterna hos folket. Det är dessa individer som styr det allmänna medvetandet.

På 1920-talet arbetade Edward Bernays för American Tobacco Company. Han sände en grupp unga modeller för att marschera i en parad i New York City. Han informerade innan paraden, för pressen och media att en grupp kvinnorättsaktivister skulle tända upp ”Torches of Freedom”. På hans signal, tände modellerna Lucky Strike cigaretter framför ivriga fotografer. The New York Times (1 april 1929) tryckte rubriken: ”En grupp flickor puffar cigaretter som en gest av frihet ”.

Bernays hjälpte Aluminium Company of America (Alcoa) och andra särskilda intressegrupper för att övertyga den amerikanska allmänheten om att vattenfluoridering var säkert och bra för människors hälsa. Detta uppnåddes med hjälp av American Dental Association i en mycket framgångsrik kampanj i media.

Edward Bernays har nämnts som skapar av konsumtionskulturen som var utformad för att rikta människors självbild (eller brist på sådan) och förvandla människors önskningar till starka behov. Detta var ursprungligen tänkt för produkter såsom exempelvis cigaretter. Men Bernays noterade också i sin bok, ”Propaganda (1928)”, att propaganda är den verkställande grenen av den osynliga regeringen. Detta kan tydligast ses i den moderna polisstaten och den växande tjallarkulturen, insvept i den pseudopatriotiska kriget mot terrorn.

Den ökande konsolidering av media har gjort det möjligt för hela företagsstrukturer att gå samman med regeringen, som nu utnyttjar begreppet propaganda placering. Massmedia; böcker, filmer, tv och radio kan nu arbeta sömlöst och integrera ett övergripande budskap som verkar representera fullständig sanning eftersom det kommer från så många källor, samtidigt. När man blir anpassade till att identifiera huvudbudskapet, kommer man se denna prägling på allting..

Edward Bernays: Architect of the Consumer Mind.

Ladda ned boken Propaganda av Edward Bernays här.

Se även dokumentären The Century of the self av Adam Curtis i fyra delar.

  1. Happiness Machines (17 March 2002)
  2. The Engineering of Consent (24 March 2002)
  3. There is a Policeman Inside All Our Heads: He Must Be Destroyed (31 March 2002)
  4. Eight People Sipping Wine in Kettering (7 April 2002)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här