Att ingå äktenskap är en av de bästa sakerna att göra, speciellt om du har väntat på att din partner ska föreslå dig. När han knäböjer och ber om ditt ”ja”, kommer du självklart automatiskt att acceptera förslaget. Men det finns tillfällen när ditt ”Ja” blir ett ”Nej” förr eller senare. Det betyder att er kärlekshistoria nu bleknat, och kommer ta slut vare sig det är du eller din partner som väljer detta. Det finns många saker att tänka på när man ansöker om skilsmässa. Först din(a) barns välfärd om du har några. Det beror på att en del barn med skilda föräldrar kommer att stöta på depression och oförklarlig ensamhet. De kan leda till hemska beslut och försämrad livskvalité under en längre tid! Så det är bäst att förklara för dem varför du har kommit fram till beslutet att gå separata vägar. Det andra övervägandet är din/era fastighet(er). I vissa länder finns det denna så kallade egendomsavdelning där ni kommer att välja vilken typ av egendomsordning som kommer att styra ert äktenskap. Det kan innehålla följande:

  • Den fullständiga separationen av egendom
  • Det konjugala partnerskapet av vinster
  • Den absoluta gemenskapen av egendom

I dessa regimer måste du välja ett framför ditt äktenskap. Om inte kommer du automatiskt att falla under den absoluta gemenskapen av egendomen. Det innebär att all din egendom och pengar som du hade före ditt äktenskap kommer att utgöra en del av er egendom tillsammans. Å andra sidan föreslår den fullständiga separationen av egendom att din egendom och pengar som du har, och som du kommer att ha, inte kommer att ingå i parternas gemensamma egendom eller pengar. En annan är det äktenskapliga partnerskapet av vinster, vilket innebär att alla pengar och egendom du kommer att få under äktenskapet kommer att ingå i parets gemensamma fond.

Så, vad händer om ni lämnat in en skilsmässa, vad händer med den egendom och de pengar som tjänats? Om fastighetsregimen är konjugal och kompletta separat egendom, är det inget problem, domstolen bestämmer för dig. Men om er regim är den absoluta egendomen, måste ni bara dela upp den själv. Här är några sätt på hur man gör det:

  • Den första är att du måste föra en lista över alla er tillhörigheter. Detta inkluderar alla tillhörigheter som du äger som ett par. Då måste du göra är sätta värde eller pris på fastigheten. Du måste ta fram hur mycket pengar egendomen har.
  • Det andra är att du måste bestämma vem som äger den. Det betyder att du och din make ska bestämma vilken egendom som tillhör en make.
  • Den tredje är att du måste få ett domstolsbeslut. Ett skilsmässighetsdekret kommer med beslutet om makarnas egendom. Det betyder att du måste vänta på domarens beslut innan ni kan genomföra det.

Hoppas denna artikel har kastat ljus på eventuella funderingar. Om du vill läsa mer kring ämnet kan du alltid gå in på Point of Law för att få dig en bra bild på hur skilsmässor och processen går tillväga rent juridiskt.