Finanskrishistorikern Adam Tooze granskar i en artikel på Substack vad han kallar för en förestående polykris – en perfekt storm av globala socioekonomiska och negativt samverkande influenser som kommer att slå ut och omstarta den globala ekonomin. Dr Joseph Mercola har sammanställt Tooze granskning och hur vanligt folk långsiktigt kan klara av en livsmedelskris genom att bygga nya lokala och regionala livsmedelssystem.

I korthet – Adam Tooze om en kommande polykris

  • Adam Tooze, en finanskrishistoriker och chef för European Institute vid Columbia University, varnar för att världen står inför en “polykris” som består av flera kriser samtidigt där helheten är farligare än summan av delarna, eftersom varje enskild kris eskalerar, förvärrar och förvärrar andra samtidiga kriser.
  • Tooze förutspår att flera kriser kan utbryta och konvergera under de kommande sex till 18 månaderna, inklusive en livsmedelskris, ett pandemiutbrott, stagflation (ekonomisk stagnation i kombination med inflation), en statsskuldskris i euroområdet och potentiellt till och med ett kärnvapenkrig.
  • En majoritet av ekonomer är optimistiska (försöker minska oron i befolkningen) och förutspår endast en mild och tillfällig lågkonjunktur 2023, men Adam Toozeser pekar på realtidsbevis som se en mörkare framtid.
  • Konsumentutgifter, inhemska investeringar, bolåneansökningar, tillverkning och transporter på järnväg i USA minskar, samtidigt som inflationen och räntorna stiger.
  • Konsumentsentimentet, en indikation på människors förtroende för ekonomin och deras vilja att spendera, minskar också i rekordfart.
  • Två strategier som kan stärka individuell och lokal motståndskraft mot de påfrestningar som vi står inför är skapandet av lokala matsystem och stärkandet av grannskaps- och gemenskapsförbindelser. Båda minskar individers beroende av statliga bidrag och det minskar risken för att människor tvingas in i det nya slavsystemet: The Great Reset.

Många kriser slår till på en och samma gång – en polykris

Som noteras av Adam Tooze står vi nu inför en rad betydande utmaningar som alla slår till mot oss på en gång och flera av dem förstärker och förvärrar varandra. Anmärkningsvärt är också det faktum att det finns stora osäkerheter förknippad med vissa av dem.

Vad kan vara pandemipotentialen hos nya covidvarianter? Kommer konflikten mellan Ryssland och Ukraina att eskalera till ett kärnvapenkrig? Det finns verkligen inget sätt att säkert förutsäga hur dessa scenarier kommer att utspela sig i formen av en polykris även om några av dessa krafter kan kompensera varandra.

I följande diagram sammanfattar Tooze de stora krispunkterna och deras sannolika inflytande på varandra. Observera att han hänvisar till dessa interaktioner som “helt provisoriska och mycket diskutabla”, kommenterar Mercola.

Vissa av Tooze Substack-läsare kommenterar att flera ytterligare influenser i en polykris kan läggas till såsom vapeniseringen av den amerikanska dollarn, avhysning av Ryssland från SWIFT-systemet, USA:s inblandning i Ryssland-Ukraina-konflikten och NATO:s expansion samt hälsomyndigheter som dikterar hälsoekonomisk politik.

Läs mer på newsvoice.se

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här