Det är sedan flera år belagt att Sverige med sin skog och sin fossilfria energiproduktion har ett netto noll utsläpp av koldioxid.

Det är givetvis inte bara nya forskningsresultat och slutsatser som ska ligga till grund för hur klimatmålen sätts. Man kan ju också förvänta sig att den forskning som redan finns inkluderas i regeringens ställningstagande kring hur målen sätts. Redan för tio år sedan visade professor Björn Berg i sitt arbete “Estimating Carbon Sequestration Rates on a Regional Scale “, (Berg et al.) på nära nog koldioxidneutralitet i Sverige. Hur hänger detta ihop med målen om koldioxidneutralitet?

Det som undersöktes i Björn Bergs utredning var om det fanns en nettouppbindning av koldioxid i skogsmark eller inte. Uppsatsen trycktes 2009 med slutsatsen att Sverige nästan var koldioxidneutralt – man hade räknat och jämfört enligt Kyotoavtalet. Växande träd band 2/3-delar och upplagring i mark 1/3-del av det kol som bands. Att skogen var en viktig sänka – visst – det hade man en aning om redan innan detta gedigna arbete startade men att skogen fastlade de mängder koldioxid som den faktiskt gör var någonting nytt. Dessutom fanns ett kausalsamband för fastläggningen. Nyheten borde alltså ha varit av ett enormt samhällsintresse!

Men vad hände? – inget alls! Björn Berg sände runt uppsatsen i minst 50 exemplar till tidningar, partier, riksrevisionen, Johan Rockström, m fl. Endast två personer svarade – professor Sven Kullander på Vetenskapsakademien och professor Sören Wibe (SLU, Umeå) – de var entusiastiska över vad de ansåg vara ny och viktig information. Tyvärr dog båda forskarna kort tid därefter.

Björn Berg själv drog något år senare slutsatsen att koldioxid knappast var något att bekymra sig om – snarare tvärsom. Däremot började han på allvar undra – ’samhället’, ’alla’ pratade om koldioxid, men varför fanns då inget intresse för det som skedde i skogen? Kanske är den här uppsatsen fortfarande den enda utvärderingen av upplagring i vår skogsmark. Upplagring i skogsmark och mekanismer har ju ett grundforskningsintresse, men alla debattörer som pratar om ’koldioxidneutralt’ – var är de och hur förhåller sig målen om negativa nettoutsläpp efter 2045 till denna viktiga information? Spelar det någon roll vad forskningen säger eller är det bara det politiska IPCC som gäller. Är vårt kunskapssamhälle rent av i fara?

Ibland känns det som om våra politiker har hoppat på en karusell som snurrar nästan tom på både nytt och viktigt innehåll. Vill man ens ta del av den vetenskap som redan finns och som kan bidra till att finna klarhet i koldioxidens möjliga påverkan på temperaturen eller vill man det inte? Det klimatpolitiska rådet, vars uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat, åker med på samma karusell. Målen kommer först och hur verkligheten ser ut är underordnat i ambitionen att leverera en god uppföljning med snygga siffror.

swebbtv.se, Elsa Widding: Energipolitiken – Del 1

1 KOMMENTAR

 1. dags att tänka reservkraft!! Hörde ett snack över en fika att borättsföreningar planerar reservkraft, eftersom politiken inte är framsynt nog eller konspiratorisk.
  Konspiratorisk? Big-Politik söker ju mycket ofta att skapa brist för att framställa sig som den vita riddaren som räddar prinsessan.

  Eftersom denna politik likt annan, sker i små steg kan det vara svårt att upptäcka vad som är på G. Energipriser går upp och då skatter och logistikpriser. Kustfisket borta – fisk är dyrare än fläsk (skarv och säl viktigare än kustfiske). inhemska jordbruksprodukter reglerade till ”döds”, regleringar snart överallt, befolkningen trängs mot kusten?, industriproduktion styrs mot Kina, skolan låser in elever i gymnasium i snart 20 år och kunskapsnivån sjunker. KPI är en fars eller resultat av brist på matematikkunskaper.
  Minns sjöfartens skolfartyg där man skapade läskunnigt sjöfolk på 2 år. verkstadsskolor lärde ungdomen att producera.
  Politiken producerar enbart +37C gradig varmluft, numera coronakryddad.
  Nu när USA avreglerar snabbt framskymtar där ett tidigare dolt mönster, som påminner mycket om det som skett här, inhemska produktionsverksamheter stryps med hjälp av ”miljölagar” för att flyttas till Kina? Bibelcitat: jag såg odjuret stiga upp ur havet..) Stilla Havet?
  Var det inte Göbbels som sa: gör det så stort så ingen begriper det.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här