EU-parlamentet har röstat nej till att implementera de nya kontroversiella upphovsrättslagarna, vilka kritiker menar skulle innebära slutet på internet som vi känner det.

Detta innebär dock inte att lagförslaget skrotas. Det skickas nu tillbaka och ska göras om. I september väntas det bli en ny omröstning om det då reformerade lagförslaget.

Läs mer på nyadagbladet.se