Om du är ny till den här sidan, välkommen! Listan nedan är en introduktion till trovärdiga personer som ifrågasätter den officiella förklaringen till vad som hände den 11 September 2001. Innan du kan komma fram till en slutsats byggd på information om 9/11, så borde du läsa varför dessa mycket trovärdiga personer ifrågasätter det hela.

MilitärerRättsvetare Strukturmekaniska ingenjörerArkitekter och IngenjörerForskareKongressledamöter
Kommissionsledamöter 9/11Psykiatriker och Psykologer