Fluoride Action Network anmäler EPA för att stoppa fluoridering av dricksvatten i USA

fluor i dricksvatten Fluor sänker IQ

Fluoride Action Network (FAN) tillsammans med en allians av miljö- och hälsogrupper anmäler amerikanska Environmental Protection Agency (EPA, miljöskyddsmyndighet) till domstol för att hindra en begäran om stopp för fluoridering av dricksvatten i USA.

Enligt FANs advokat, Michael Connett:

Detta ärende är första gången en domstol kommer att överväga neurotoxiciteten hos fluor och frågan om fluoridering innebär en orimlig risk enligt Toxic Substances Control Act (TSCA). Och, i motsats till de flesta andra juridiska utmaningar för åtgärder, ger TSCA oss rätten att få den federala domstolen att överväga våra bevis ‘de novo’, vilket innebär att federala domstolen ska genomföra sin egen oberoende granskning av bevisen utan att ta hänsyn till EPAs ståndpunkt.

Den 22 november 2016 lämnade en allians med bland annat FAN, Food & Water Watch, Organic Consumers Association, American Academy of Environmental Medicine, International Academy of Oral Medicine and Toxicology, Moms Against Fluoridation med flera en petition till EPA för att förbjuda tillsatsen av fluor som kemisk tillsatts till dricksvatten med hjälp av regler enligt TSCA.

Den 27 februari i år svarade EPA att det inte finns vetenskapliga bevis för att fluor skulle vara skadligt. Men många oberoende forskare erkänner fluor som neurotoxiskt varför frågan är vid vilken dos det är skadligt. TSCA ger medborgare möjlighet att utmana EPA i domstol vilket är det man nu använder sig av för att försöka stoppa fluoridering.

palbergstrom.com

1 kommentar

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here