FOX News de låter Dr Andrew Wakefield och Polly Tommey få komma till tals angående den omdebatterade filmen Vaxxed.

palbergstrom.com