Britten Michael Yeadon som tidigare arbetat på Pfizer som farmakolog och Chief Scientific Officer presenterade den 21 oktober en strategisk plan för hur en global kupp kan gå till. Texten kan dels betraktas som en historiebeskrivning om vad som redan hänt och dels som en prognos på den utveckling vi hittills sett får fortlöpa.

Fas 1: Simulera ett hot och skapa rädsla (december 2019 – mars 2020)

 • Initiera en pandemi med startpunkt i Kina (Wuhan). Detta är realiserat.
 • Låt tusentals äldre människor dö. Detta är realiserat.
 • Öka antalet smittofall (mha PCR-tester) och antalet dödsfall (genom bristande vård). Detta är realiserat.
 • Förklara vacciner som den enda lösningen. Detta är realiserat.
 • Fokusera all uppmärksamhet i media på Covid-19. Detta är realiserat.

Fas 2: Söndra och härska (mars – december 2020)

 • Inför onödiga, motsägelsefulla, frihetskränkande och grundlagsstridiga tvångsåtgärder. Detta är realiserat.
 • Förlama handel och ekonomier. Detta är realiserat.
 • En majoritet underkastar sig och en rebellisk minoritet gör motstånd. Stigmatisera rebellerna. Censurera dissidenta ledare. Bestraffa olydnad. Detta är realiserat.
 • Generalisera PCR-tester. Detta är realiserat.
 • Skapa förvirring mellan smittofall, sjuka, inlagda på sjukhus och döda. Detta är realiserat.
 • Diskvalificera alla effektiva behandlingar (ivermektin, hydroklorokin m.fl.). Detta är realiserat.

Fas 3: Introducera lösningarna (december 2020 – juni 2021)

 • Erbjud ett gratis vaccin för alla. Detta är realiserat.
 • Tillåt folk återgå till normalitet. Detta är realiserat.
 • Upprätta ett mål för flockimmunisering. Detta är realiserat.
 • Simulera en partiell återhämtning av ekonomin. Detta är realiserat.
 • Dölj statistik över biverkningar och dödsfall från injektioner. Detta är realiserat.

Läs mer på newsvoice.se, Globalisternas plan för den Nya Globala Sprutordningen – 7 faser