Medborgarjournalisten Erik Johansson har granskat de etablerade rösterna i västmedia om den upptrappade konflikten i Ukraina och den hårda vinklingen mot Ryssland.

Läs mer på nyadagbladet.se