Sedan 2011 påstås 18 000 syriska flyktingar fallit offer för grym organstöld. Män, kvinnor och barn. Massmedia har varit tysta. Om det är sant återstår att se men måste uppmärksammas till dess det kan avfärdas som falskt. Ondskan vet inga gränser. Se bara hur utbrett pedofili, sex- och människohandel är. Detta kan mycket väl vara sant och måste i så fall stoppas.

palbergstrom.com