På Bäckängsgymnasiet i Borås finns en hemlig orden, ett brödraskap. Kamrat H.A.L.I.B är en orden som vissa elever på skolan väljs in i. Författaren till denna artikel har valt att vara anonym och innehållet bygger på hans egen erfarenhet. Vi kan inte bekräfta sanningshalten i artikeln utan låter det vara upp till läsaren att bedöma.

 

Hemliga sällskap på flera gymnasieskolor i Sverige!

Författaren till denna artikel har valt att vara anonym och innehållet bygger på hans egen erfarenhet. Vi kan inte bekräfta sanningshalten i artikeln utan låter det vara upp till läsaren att bedöma.

På Bäckängsgymnasiet i Borås finns en hemlig orden, ett brödraskap. Kamrat H.A.L.I.B är en orden som vissa elever på skolan väljs in i. Det är de mest populära eleverna, ”eliten” eller de med pengar som väljs in. Den nya brodern får genomgå en initieringsrit som ofta innehåller någon form av offentlig förnedring. H.A.L.I.B är inte bara en oskyldig förening för skolans elever, det är en auktoritär sekt som påverkar mycket av vad som händer på skolan. Det är inte heller så att det bara är elever som är medlemmar. Även efter att man tagit examen förblir man evigt bunden till H.AL.I.B. Härav följer att ett antal lärare och annan personal är medlemmar i sekten. Bäckängsgymnasiet är en offentlig kommunal skola som bekostas med skattemedel. Men de folkvalda, Borås utbildningsnämnd och kommunfullmäktige, har mycket små möjligheter att faktiskt besluta om skolans verksamhet och styrning. Den egentliga makten ligger hos H.A.L.I.B. Det finns också en liknande förening för kvinnliga elever. H.A.L.I.B står för Högre Allmänna Läroverket i Borås, skolans tidigare namn.

På precis samma sätt förhåller det sig på Sven-Eriksonsgymnasiet några hundra meter från Bäckäng. En hemlig orden med ockulta inslag styr och ställer allt på skolan. Lärare och elever lever i skräck under AR och deras vakande ögon. AR är en elitistisk och sektliknande orden för de manliga eleverna och lärarna på skolan. Totalt finns ca 600 AR-bröder som besitter en icke oansenlig makt över hela Borås stad. AR-bröder innehar viktiga poster i kommunen och i näringslivet i Borås. AR står för Allt Rent eller Alla Rätt. Orden grundades på 1850- eller 1860- talet.
AR har också en feminin spegelbild, Goja. Bildad ca 1973 av några elever på skolan med syfte att vara en systerförening för AR-brödernas sexuella partners. Den gnostiska symboliken är slående! Goja är en totalitär schauvinistisk klubb som förenar ”gräddan” av tjejerna, de mest attraktiva, de vackraste och de bäst bemedlade. De resterande 90% av eleverna får utstå ständig spott och spe och illa dolda gliringar…
Med ringar, klädkoder, handskakningar och andra tecken markerar medlemmarna sin överhet. AR-ringen är en silverfärgad ring med eklövsornamentering. En svart oval innehåller en dödskalla och bokstäverna AR i rött. Goja har ett halssmycke som symbol. En stiliserad papegoja i silver eller guld. Skolledningen är splittrad, några är medlemmar, de andra vaktar noga sin tunga. De folkvalda tiger stilla, trots att de vet.
På Rudbeckianska gymnasiet i Örebro och på andra skolor i Sverige finns också hemliga sällskap som har allt för mycket inflytande över verksamheter som borde stå under offentlighetens ljus och där skattepengars användande borde vara lättare att följa…
Dessa ockulta sällskap är många människors första möte med det dolda Sverige. Det underjordiska och ljusskygga Sverige som vi vakna känner till, men allt för många andra ännu inte har sett. Unga människor blir medlemmar i en förening – oskyldigt kan tyckas. Men detta är religiösa sekter som man sedan aldrig kan lämna. Och efter gymnasietiden går man vidare till högskola och universitet. Där tar andra ordnar vid…
Detta är pseudoreligiösa sällskap som genomför ockulta riter inne i offentliga byggnader! Iförda svarta kåpor tillerkänner de varandra evig trohet och skålar i blodblandat vin. Allt detta i kommunala skolor, och med politikers och myndigheters samtycke!
Otaliga gånger har missförhållandena vid dessa skolor påtalats för de ansvariga; på skolorna, i kommunerna och för skolverket. Det enda som händer är att tystnaden blir ännu mer kompakt. Detta inkluderar också media. SVT, TV4 och TV8 har blivit erbjudna storyn, med alla detaljer, namn och mycket mera. De vill inte ens diskutera saken eller göra någon som helst research.
Nagatso

Hemliga sällskap på flera gymnasieskolor i Sverige!

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här