Den svenska immunologen och författaren Sanna Ehdin menar att den regeringens coronastrategi med isolering och nedstängning är djupt oansvarig och kommer att leda till konkurser och misär. Istället vill hon att fokus ska ligga på att stärka befolkningens hälsa och hjälpa dem att bygga ett kompetent immunförsvar.

Sanna Ehdin, med tolv års erfarenhet av biomedicinsk forskning och framförallt känd för sina 15 olika böcker på tema hälsa som har sålts i sammanlagt närmare 800 000 exemplar, är mycket kritisk till den svenska strategin som går ut på att isolera sig, begränsa sina sociala kontakter kraftigt och stänga ner stora delar av samhället. Hon menar att makthavarna inte tar hänsyn till den verkliga problematiken – nämligen att folkhälsan i största allmänhet är i dåligt skick.

Vad kommer ni göra åt att nästan enbart de med metabolt syndrom blir allvarligt sjuka och vårdas på IVA? 80 procent har flera sjukdomar sen innan (diabetes, hjärtkärl), snittålder över 60 år och 72 procent män. När gör ni restriktioner i sockermaten och skräpmaten som skapar dessa sjukdomar?”, skriver hon i ett inlägg på Facebook.

Läs mer på nyadagbladet.se, Immunologen: Regeringens coronastrategi är oansvarig