In Lies We Trust: The CIA, Hollywood and Bioterrorism

Dokumentären visar hur CIA styr och påverkar filmindustrin i Hollywood och läkemedelsindustrin i syftet att betinga befolkningar till acceptans. Du får information om dödliga vacciner skadliga läkemedel. Hur används ”War on Terrorism” för att kontrollera befolkningar? Vad har ”War on Cancer”, ”War on AIDS” och ”bioterrorism” för syften och innebörd?. Filmen är skapad av Dr. Leonard G. Horowitz och är helt fri att distribuera vidare.