Jacques Ellul – The Technological Bluff & Money And Power

Jacques Ellul var en fransk filosof och författare som levde 1912-1994. Han är mest känd för sina verk om propaganda och förklaringar på hur det teknologiska samhället fungerar och vad det strävar efter.
Jacques Ellul har sagt ”Målet för modern propaganda är inte längre att forma en åsikt utan att skapa en aktiv och mytisk tro.” Samt även ”Propagandan börjar där dialogen slutar.”

Jacques Ellul var en fransk teolog / sociolog & anarkist. Han blev först känd för amerikanska läsare när hans bok The Technological Society publicerades på engelska 1964.

Denna bok har lagt grunden för en bred kritik av teknologins påverkan av vår värld och våra liv. Termen tekonologi innehåller alltså här mcyket mer än prylar och maskiner.

För Ellul, representerade teknik en hel livsstil som präglas av livet splittras som får följden att effektiviteten härskar slutligen över alla etiska beslut.

Ellul varnade att tekniken hade drastiska effekter på alla aspekter av det moderna livet. Hans böcker, Anarki och kristendomen, Politiken av Gud och Politik av Man, är två exempel på hur hans politiska och religiösa synsätt ömsesidigt förstärkt varandra.

Många gröna anarkister har citerat Ellul:s arbete med teknik som inflytelserika på deras tankar.

Lämna ett svar

Please enter your comment!
Please enter your name here