En intervju av Richie Allen med den kanadensiska aktivisten och journalisten Eva Bartlett som ger en annan bild av det som sker i Syrien än den förmedlad via massmedia. Hon har varit i Syrien flera gånger för att skapa sin egen bild.

Lyssna gärna på hennes intervjuer och reportage som hon samlat på sin hemsida.

Eva refererar bl a till den australienska författaren Tim Anderson som skrivit boken “The Dirty War on Syria”.

Although every war makes ample use of lies and deception, the dirty war on Syria has relied on a level of mass disinformation not seen in living memory. The British-Australian journalist Philip Knightley pointed out that war propaganda typically involves ‘a depressingly predictable pattern’ of demonising the enemy leader, then demonising the enemy people through atrocity stories, real or imagined (Knightley 2001). Accordingly, a mild-mannered eye doctor called Bashar al Assad became the new evil in the world and, according to consistent western media reports, the Syrian Army did nothing but kill civilians for more than four years. To this day, many imagine the Syrian conflict is a ‘civil war’, a ‘popular revolt’ or some sort of internal sectarian conflict. These myths are, in many respects, a substantial achievement for the big powers which have driven a series of ‘regime change’ operations in the Middle East region, all on false pretexts, over the past 15 years.

En informativ och intressant intervju med honom med anledning av hans bok finner du här.

palbergstrom.com