Avi Yemini som är kollega med T*mmy R*bins*n rapporterar att Julian Assange och R*bins*n har kontakt med varandra på Belmarsh Jail i England där de båda placerats. Båda är fängslade bla på grund av domstolstrots.

newsvoice.se