Över 545 000 ton majs som skeppades från USA kommer inte att säljas eller konsumeras i Kina. Det kinesiska hälsoministeriet motiverar beslutet med att majsen hade blivit genmodifierade.

I ett uttalande uppmanar Kina de amerikanska myndigheterna till att skärpa kontrollerna av majsexporten för att säkerställa att GMO-grödorna inte skickas till Kina.

Läs mer på nyadagbladet.se