Nyligen genomförde Ryssland ett lyckat test av sin självständiga inhemska version av internet. Runet som det ryska nätet heter, kommer lanseras som ett alternativ till Internet och därtill skydda landets digitala infrastruktur vid händelse av omfattande cyberattacker.

Ett av de uttalade målen är att landet med ett inhemskt internet som kontrolleras direkt från Ryssland inte ska drabbas eller påverkas negativt vid händelse av att man kopplas bort från det globala nätet av politiska skäl.

Läs mer på nyadagbladet.se