Mike Adams varnar för en kommande falskflaggattack för att Vita Huset skall kunna demonisera politiska motståndare och vapenägare. För att Obama skall kunna genomföra lagändringar gällande den grundlagsskyddade rätten till att äga och bruka skjutvapen så måste opinionen påverkas på ett eller annat sätt.

naturalnews.com