Enligt en färsk analys av forskningsläget från forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell kan mobilstrålning anses som ”cancerogen för människor”. Nya undersökningar bekräftar att strålningen kan orsaka cancer samt att hjärntumörer ökar i vissa länder. Allmänheten måste informeras omgående och brett om riskerna.

Den svenska forskargruppen publicerade så sent som för en månad sedan nya resultat som visar ett tydligt dos-responssamband mellan mobilanvändning och risk för elakartad hjärntumör i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology. Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför tydligt förhöjda risker (3 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar.

I den nya analysen visar Hardellgruppen att forskningen i dag uppfyller de kriterier som ska vara uppfyllda för att en faktor ska anses orsaka cancer eller andra sjukdomar, Bradford Hill-kriterierna.

Forskningen om risk för hjärntumör av mobiltelefoner visar genomgående att risken ökar ju mer mobilen använts. Enda undantaget är en stor dansk studie som inte ger någon information om riskerna eftersom den uteslöt de tyngsta 200 000 användarna och dessutom alla som börjat använda mobilen efter 1995. Studien är ursprungligen finansierad av mobilindustrin.

Undersökningarna visar också att risken för cancer är främst lokaliserad till det område av huvudet som är mest exponerat vilket är visat i såväl resultat från Hardellgruppen som i resultat från den WHO-studie som slutredovisats under åren 2010-2011 (Interphone). Hardellgruppens egen undersökning visar även att de som använder mobilen i bilen med extern antenn som skyddar användaren mot strålningen, inte löper förhöjda risker för hjärntumör. Det stärker ytterligare bilden av att strålningen orsakar hjärntumörer bland de användare som saknar skydd.

Forskare har också visat på cellnivå hur strålningen kan orsaka tumörer. Laboratorieundersökningar visar att strålningen orsakar bildning av fria radikaler och DNA-skador.

Hjärntumörer ökar också i vissa länder, exempelvis i Danmark och Storbritannien. En undersökning som studerat samband mellan olika miljöfaktorer och förekomsten av hjärntumörer i 165 länder drog nyligen slutsatsen att den enda miljöfaktor som kunde förklara ökningen av förekomsten av hjärntumörer var introduktionen av mobiltelefoner.

Gällande gränsvärden för tillåten strålning måste sänkas omgående och radikalt för att skydda allmänheten mot strålningens skaderisker. Gällande gränsvärden skyddar endast mot effekter av kort tids exponering (6 minuter) och saknar skydd mot exempelvis cancer. Politiker och beslutsfattare bör omgående genomföra rekommendationerna i Europarådets resolution 1815 som uppmanar medlemsländerna att sänka gränsvärdet samt att ”vidta alla rimliga åtgärder för att reducera allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning, särskilt exponering för strålning från mobiltelefoner och i synnerhet barns och ungdomars exponering eftersom de verkar vara särskilt utsatta för huvudtumörrisker”.

Dessutom bör följande åtgärder snarast införas:

1. Förbud för all teknik som avger mobilstrålning (mikrovågsstrålning) exempelvis mobiler, wifi och trådlöst uppkopplade datorer i skolor, förskolor, inom sjukvårdsinrättningar och på äldreboende.

2. Varningstexter på mobiltelefoner och all teknik som avger mobilstrålning samt förbud för reklam för mobiltelefoner riktade till barn och ungdomar under 16 år.

3. Omfattande informationskampanjer som informerar allmänheten om hälsoriskerna med trådlös teknik.

Presskontakt

Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-post: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Referenser

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; aop

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953;
http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

Europarådet resolution 1815
http://stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/viktiga-dokument/coe-pa-resolution-1815.pdf

Interphone 2010 hjärntumör
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Interphone 2011, risk för hjärntumör i mest exponerade området: Cardis et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

de Vocht et al.: Environmental risk factors for the brain and nervous system: The use of ecological data to generate hypothesis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343858

Italiens högsta domstol beslut oktober 2012
http://www.reuters.com/article/2012/10/19/italy-phones-idUSL5E8LJFFW20121019

Dansk cancerstatistik 2011
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Registre/Cancerregisteret/Cancerregisteret%202011.ashx

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Mobilstrålning orsakar cancer

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här