Under NATO-övningen Northern Eagle som genomfördes i augusti 2012 utsattes kustbevakningsfartyget KV Nordkapp för ”oönskad strålning”. Apparatur stördes på fartyget och besättningen kände en obehaglig värme. Flera besökte sjukhus på grund av kroppsliga symtom.

Händelsen skedde den 24 augusti 2012 i samband med gemensamma övningar med den amerikanska flottans fartyg USS Farragut, enligt ett pressmeddelande från norska flottan.

Läs mer på newsvoice.se