Vi är på många sätt och vis i sjunde timmen av den pågående robotiseringen. Enligt många analytiker har vi redan passerat en gräns där mänskligt arbete direkt eller indirekt ersätts och kompletteras av automatisering.

Robot är ett spännande begrepp. Den traditionella beskrivning av dem är att de är maskiner som kan programmeras för att utföra en mängd olika uppgifter. Samtidigt präglas de av avsaknaden av vad vi kallar för mänskliga känslor.

Denna definition har däremot kommit att bli något passé i takt med att artificiell intelligens gjort intåg. Moderna robotarna kan i avsevärt mycket mer påtaglig utsträckning lära sig att agera som oss. Detta möjliggörs genom maskininlärning då algoritmer används för att analysera data och även göra förutsägelser utifrån tidigare mönster. Denna sorts automatisering har redan nu kommit att bli en del av ett stort antal industrier. Enligt många har utvecklingen även bara börjat.

Men vad är egentligen effekterna? Och är de positiva eller negativa?

Än så länge är vi i kontroll över utvecklingen

Enligt ett synsätt så är teknik effektneutral. Med detta åsyftas att resultatet av tillämpning beror helt och hållet på hur vi människor väljer att använda den, Därför är det svårt att generalisera om eventuella effekter då de är helt och hållet beroende av den typ av teknik som används, miljön där den verkar och dess tilltänkta mål.

Ett rättvist påstående vore att vissa av effekterna kan vara gynnsamma medan andra är skadliga för samhället. Till exempel kan robotar användas för att göra arbetsuppgifter säkrare att avlasta riskmoment, eller för att automatisera jobb så att människor kan fokusera på andra mer väsentliga uppgifter.

Samtidigt finns det en högst påtaglig oroa att tekniken ska användas i mer problematiska hänseenden. Följderna skulle kunna bli att vi människor sakta men säkert fasar ut varandra. Än så länge har detta däremot inte visat sig vara en påtaglig risk. Men samtidigt är det av högsta vikt att inte låta utvecklingen springa ifrån oss.

Viktigt med vaksamhet

Samtidigt är det oerhört viktigt att inte låta tekniken springa ifrån våra egna förmågor att hålla koll på saker och ting. Det är på många sätt och vis ett måste att vara noggrann med att säkerställa så att automatiseringen inte resulterar i ett nettoresultat som väger tyngre på den negativa sidan för människor.

Genom att säkerställa att automatisering understödjer mänsklig aktivitet och inte ersätter den kan man ta stora steg mot att skapa ett bättre resultat för alla inblandade.

Oklara effekter av robotiseringen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här