Vi har lärt oss att spanska sjukan var en influensa som spreds i slutet av och efter första världskriget och dödade miljoner människor världen över. Vad många kanske inte vet är att merparten över 95% dog av bakteriell lunginflammation och inte influensa.

Fakta pekar ut USA och en militärförläggning som ursprung. Från januari till juni 1918 utvecklades ett vaccin mot bakteriell hjärnhinneinflammation av Rockefeller Institute for Medical Research i New York som provades på soldater vid Fort Riley i Kansas. Där uppstod sedan de första fallen av bakteriell lunginflammation. Soldaterna skickades sedan för att strida i Europa och serumet från Rockefeller Institute spreds till länder i Europa.

Källa

palbergstrom.com, Orsakades spanska sjukan av ett vaccin utvecklat i USA?