Apatisk, smådeppig, går lätt upp i vikt, har ”muffinsmage”, känner dig ängslig och orolig, har humörsvängningar, värmevallningar, minskad sexuell lust eller om du som man fått ”mansbröst”? Då kan du vara östrogendominant.

Brist på östrogen är vanligtvis vad kvinnor först tänker på när övergångsålder är på temat. Termen östrogendominans hamnade i fokus först för 7-8 år sedan, men många tänker inte på att de har för mycket östrogen i kroppen när de klassiska övergångssymptomen uppstår.

I den medicinska litteraturen har östrogenbrist i över 50 år fått skulden för övergångsproblem hos kvinnor, men idag anser forskarna att det är något helt annat.

Kvinnor fortsätter producera östrogen efter menopausen, i fettvävnaden och i binjurarna livet ut och att få slut på detta hormon är nästan omöjligt. Man vet dock att östrogenet minskar abrupt när kvinnor går hamnar menopausen, men testosteron och progesteron minskar också och de minskar ofta mer – inte minst vid fetma, där mer testosteron omvandlas till östrogen. Därmed uppstår en obalans, det vill säga: östrogendominans.

Hos män är en kulmage när de passerar 40-årsåldern en varning om att de är på väg att drabbas av östrogendominans. Forskare tror att denna östrogendominans starkt bidrar till utvecklingen av godartad förstorad prostata.

Superkvinnor är värst drabbade
Läkarna Roald Strand och Fedon Lindberg hävdar att båda könen i alltför hög grad exponeras för östrogen, när progesteronet och testosteronet minskar.

De superkvinnor som springer Birken eller ger sig i kast med hel- och maraton har ofta en dålig hormonbalans. Nästan utan undantag är superkvinnorna i en östrogendominans. Samma sak gäller för kvinnor som stressar 24/7.

”Kvinnor som tränar hårt eller stressar, har få ägglossningar och få graviditeter. Det ger en underproduktion av progesteron medan östrogentåget tuffar på för fullt. Om kvinnan dessutom använder p-piller, äter en kolhydratrik kost och glider över till andra östrogenpreparat när de kommer övergångsåldern, så är de helt klart i östrogendominans”, förklarar Strand.

Läs mer på tv-helse.se