En rapport skriven av professor Ivan Katchanovski vid University of Ottawa drar slutsatsen att massakern i Ukraina 2014 på demonstranteri Maidan var en så kallad ”false flag” utförd av den nuvarande ledningen i Ukraina. Syftet var att ta makten vilket också uppnåddes.

Läs mer på newsvoice.se